För professionell terapi i Stockholm

Hos Leg. Psykoterapeut Ylva Backman erbjuds du terapi med psykodynamisk inriktning.

Tillsammans med en legitimerad psykoterapeut utforskar du det som är problematiskt och smärtsamt för dig, som exempelvis livskriser som vid skilsmässa eller dödsfall. Det kan handla om önskan att förändra sin livssituation, relationsmönster i familjen, med vänner, på arbetsplatsen. I somliga fall rör det sig om avgränsade, tillfälliga problem, i andra om mer djupgående, långvariga problem som utgör hinder och begränsningar i tillvaron. Kom ihåg att psykoterapeuter har tystnadsplikt. Det som avhandlas under samtal stannar alltid i terapirummet.

Trygg miljö

I lugn miljö i Stockholm ges sökanden möjlighet att sätta ord på känslor, utforska relationsmönster och ambitioner. Det kan både beröra det som har aktualitet i nuet och det som har utspelat sig tidigare i livet.

Individanpassad terapi

Psykoterapin anpassas till sökandens behov avseende utformning och omfattning. När något blir tydliggjort och begripligt utifrån sitt sammanhang blir det också möjligt att bearbeta och förändra. Ibland krävs enstaka konsultationer, i andra fall längre samtalskontakt.

Psykodynamisk inriktning

Psykodynamisk terapi arbetar med fokus på känslor och tankemönster, där tidigare erfarenheter och förhållningssätt blir medvetandegjorda. Målet är att genom detta kraftigt minska problemets betydelse. Självinsikt ersätter det som tidigare var svårbegripligt och ångestladdat. Genom ökad självförståelse och mognad kan du ta tillbaka kontrollen över ditt liv.