Psykoterapeutisk behandling i Stockholm

Leg. Psykoterapeut | Stockholm

Med mångårig erfarenhet och bred kompetens hjälper Ylva Backman dig att bearbeta problem och livssituationer, som hindrar och begränsar dig i livet. Genom den form av samtalsterapi som passar just dig får du ökad självinsikt, mognad och förmåga att ta tillbaka kontrollen över ditt liv. Vill du gå på djupet med dig själv och växa som individ och människa så kan Leg. Psykoterapeut Ylva Backman vara till hjälp för dig.

Problemsituationer

Vi möter alla tillfällen i livet där livskriser uppstår. Det kan vara skilsmässa, dödsfall, förändrad livssituation, relationsproblem i familjen, med vänner, på arbetsplatsen. Vi kan besväras av nedstämdhet, fobier, stress, låg självkänsla, ångest och oro.

Behandlingsformer

Hos Leg. Psykoterapeut Ylva Backman ges du möjlighet till samtalsterapi genom både individterapi, parterapi, familjeterapi och relationsterapi. Till mottagningen är ungdomar, vuxna, par och familjer välkomna för konsultation och samtal.

Problemlösningar

Genom individ- och situationsanpassad samtalsform, både avseende omfattning och intensitet, erbjuds psykoterapeutisk behandling centralt i Stockholm, där den sökande ges möjlighet att tillsammans med terapeuten utforska relationsmönster samt sätta ord på känslor och funderingar